Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 991 ผลลัพธ์
#รูปเลขประจำตัวประชาชนชื่อฉายาปีที่เดินทางชุดที่ประเภทวัด/หน่วยงานตำแหน่งจังหวัดเบอร์โทรศัทพ์ค่าชุด
1พระครูวิเชียรธรรมนาท25611วัดหนองปลิงกำแพงเพชร095 234 15451
2พระมงคลรัตนาภรณ์25611วัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานคร081 845 31051
3พระครูสุนทรธรรมพิทักษ์25611วัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานคร089 029 31611
4พระครูพุทธมนต์ปรีชา 25611วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร1
5พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ25611วัดบุรณศิริมาตยารามกรุงเทพมหานคร089 686 17871
6พระครูสุวรรณภัทราภรณ์25611วัดเขาราวเทียนทองชัยนาท092 289 42981
7พระครูสถิตธรรมธร 25611วัดบางแหวนชุมพร084 720 89201
8พระครูศรีวรกิจ25611วัดพระเจดีย์ซาวหลังลำปาง089 708 15331
9พระครูรัตนธรรมานุรักษ์25611วัดดอกจานรัตนารามสุรินทร์092 870 77791
10พระครูอินทรสารธรรม25611วัดโดนค้อทุ่งอำนาจเจริญ093 370 83441
11พระรังสรรค์ สุรปญฺโญ25611วัดหนองกระทู้สุพรรณบุรี089 525 87091
12พระครูศรีปัญญาโสภณ25611วัดสิงหวนารามนครราชสีมา087 260 35661
13พระครูศรีวรานุกิจ 25611วัดราชสิงขรกรุงเทพมหานคร1
14พระครูศัพทสุนทร25611วัดสระเกศกรุงเทพมหานคร087 803 26041
15พระครูโสภิตธรรมนิเทศ25611วัดราษฎร์รังสรรค์กระบี่085 796 88851
16พระครูรัตนประภากร 25611วัดแก้ววิเศษตาก084 811 21951
17พระสาโรจน์แซ่อู้25611วัดนาสนธิ์นครศรีธรรมราช080 074 21441
18พระมหาสุขสันต์สุเมธี25611วัดอัมพวันกรุงเทพมหานคร089 536 68541
19พระมหาสุจินต์สุจิณฺโณ25611วัดหนองหงส์จันทบุรี082 207 46581
20พระมหาวัฒนากนฺทรสิปฺโป25611วัดโสธรวรารามฉะเชิงเทรา091 252 94071