Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 414 ผลลัพธ์
#รูปเลขประจำตัวประชาชนชื่อฉายาปีที่เดินทางชุดที่ประเภทวัด/หน่วยงานตำแหน่งจังหวัดเบอร์โทรศัทพ์ค่าชุด
19000000000199พระมหาสุธีร์ ภู่เอี่ยม25571วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย083-953-6019
29000000000200พระมหาสุริยาผาสีดา25571วัดบูรพาภิรมย์สกลนคร087-023-6255
39000000000201พระครูโกวิทมงคลการ25571วัดศรีมงคลพะเยา080-794-8367
49000000000202พระครูปริยัติสารธรรม25571วัดป่านาเชือกมหาสารคาม043-779-547, 089-403-7026
59000000000203พระปลัดแก้วนามวงค์ 25571วัดบุญวาทย์วิหารลำปาง086-910-7392
69000000000204พระครูอาทรสังฆกิจ25571วัดบางกระเบาปราจีนบุรี092-962-0518, 093-982-5767
79000000000205พระครูกันตศีลานุยุต25571วัดกองลมเชียงใหม่081-951-2095
89000000000206พระครูวัชรกิจจาภรณ์25571วัดช้างเพชรบุรี081-995-9295
99000000000207เจ้าอธิการชูเกียติซึ้งจิตต์เจริญ 25571วัดแก่งป่าสักสระบุรี081-981-4487
109000000000208พระชยุตม์พสารักษ์25571วัดกัลยาณบริหารกาฬสินธุ์085-255-1697
119000000000209พระครูสุเนตรสุวรรณเพ็ง25571วัดราษฎร์พิสัยมหาสารคาม088-327-2033
129000000000210พระอนันต์คำจันทร์25571วัดโสกน้ำใสนราธิวาส084-823-3578
139000000000211พระแสงพลหาญ 25571วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์มุกดาหาร083-289-9084
149000000000212พระศักดาสุนทร25571วัดธรรมาภิมุขตราด087-413-5100
159000000000213พระมหากายสิทธิ์เคลื่อนแก้ว25571วัดบ้านหนองบัวระเหวชัยภูมิ044-897-158, 090-828-5559
169000000000214พระมหาชัยณรงค์จูมโสดา25571วัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง)ชลบุรี081-004-8307
179000000000215พระปลัดกฤษฎารัตนประทีป 25571วัดลาดเป้งสมุทรสงคราม086-882-8300
189000000000216พระครูสมุห์เสถียรสุวรรณหงษ์25571วัดสามขุมประจวบคีรีขันธ์089-743-4095
199000000000217พระครูสังฆรักษ์บุญเทียบเปี่ยมเจริญ25571วัดราษฎร์ธรรมารามสมุทรสาคร084-071-1488
209000000000218พระมงคลบุญเลิศ25571วัดโพธาวาสสุราษฎร์ธานี081-079-8462