Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมของพระสงฆ์ที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีบัญชี 2566

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมของพระสงฆ์ที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีบัญชี 2566

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมของพระสงฆ์ที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจำปีบัญชี 2566

พิธีมอบโล่รางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ”

พิธีมอบโล่รางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ”

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้รับรางวัล ประชาชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องนิทรรศการ 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

การส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล

การส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล

ข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

กรมการศาสนาขอเชิญร่วมลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิกเหล้า

กรมการศาสนาขอเชิญร่วมลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิกเหล้า

กรมการศาสนาขอเชิญร่วมลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิกเหล้า โดยสามารถลงนามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันออกพรรษา 2566 ลิงค์สำหรับลงนามออนไลน์ ปฏิญาณตนงดเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า http://noalcohol.ddc.moph.go.th/

พิธีถวายทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีถวายทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมการศาสนาจัดพิธีถวายทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ หรือร่วมกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์ และส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๖๖ ได้ที่ www.prayer2566.com

ประชุมติดตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคีเครือข่าย  กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมติดตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคีเครือข่าย กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดำเนินการจัดประชุมติดตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคีเครือข่าย กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (เพิ่มเติม)

ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (เพิ่มเติม)

ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (เพิ่มเติม)