Loading...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR 1.pdf

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR 2.pdf

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR 3.pdf

จำนวนผู้เข้าชม : 2467

กลับหน้าแรก

ข่าวอื่นๆ