Loading...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเชิญชวน

ประกาศเชิญชวนราคากลาง

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รุ่น 2

จำนวนผู้เข้าชม : 20

กลับหน้าแรก

ข่าวอื่นๆ