Loading...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR 1.pdf

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR 2.pdf

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR 3.pdf

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR 4.pdf

ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR 5.pdf

จำนวนผู้เข้าชม : 2096

กลับหน้าแรก

ข่าวอื่นๆ